web

web
[web] n 1. pëlhurë. 2. rrjetë/pëlhurë merimange. 3. zool. membranë mes gishtave. 4. fig. varg (gënjeshtrash). 5. fletë metalike. 6. deng letre gazete
webbed [webd] adj 1. rrjetëzor. 2. me membrana (gishta), si këmbë pate
webbing ['webing] n 1. rrip i trashë pëlhure. 2. zool. membranë, lëkurë mes gishtave
web-footed ['webfutid] adj. këmbëpatë
web-toed ['webtoud] adj. shih web-footed
Veb-i (në anglisht Web - shkurtesë nga World Wide Web-WWW ) është internet shërbimi më i popullarizuar (hipertekstual dhe multimedial dhe informativ). Ka server/klient arkitekturë, të bazuar në hipermedia dhe protokol komunikimi (TCP/IP). Në fakt, Veb-i paraqet shumën e dokumenteve hipertekstuale të ndërlidhura mes vete, që gjenden në veb serverët në gjithë botën. Veb dokumentet, të njohura edhe si veb faqe, janë të shkruara në gjuhën "markuese" hipertekstuale ( HTML ). Këto datoteka mund të përmbajnë tekst (me fonte dhe stile të ndryshme), fotografi grafike, datoteka filmike dhe të zërit ose programe tjera të instaluara softuerike e të vogla, që paraqiten kur shfrytëzuesi i aktivizon me zgjedhje të lidhjes (linkut) me miun kompjuterik. Shfytëzuesi që viziton veb-faqe mundet poashtu të zbresë dokumente dhe t'u dërgojë porosi shfrytëzuesëve tjerë me postë elektronike, duke i shfytëzuar linqet e veb-faqes. Veb-i është i zhvilluar nga Timothi Bemers Li në vitin 1989, për nevojat e Këshillit Europian për Hulumtime Nukleare ( CERN ).
Secili dokument në veb quhet veb-faqe (anglisht, web page ) dhe ai mund të përmbajë lidhje (hiperlinqe) për në veb-faqe tjera, që ofrojnë informata plotësuese. Veb-i bazohet në dokumente tekstuale dhe kjo e bën krijimin, rregullimin dhe transferine veb-faqeve shumë të lehtë. Veb servisi është fleksibil: në veb-faqe lehtë mund të ngjisni dokument me grafikë ose multimedia, nëse atë dokument e lidhni me datotekën (dokumentin) tekstual bazik. Poashtu ekziston mundësia që veb-faqja të ndërlidhet me veb-faqe tjera.
Tërësia e veb-faqeve të ndërlidhura mes vete quhet veb-sajt ( Web site ).
Servisi Veb është shërbimi më i popullarizuar i internetit, sepse grafikisht është i lehtë per përdorim, e poashtu i lehtë është edhe publikimi i informatave në veb.
(Definicion tjetër për Web Veb-iështë shërbimi më i ri dhe më i popullarizuar nga serviset e shumta të përhapura në internet. Veb-i kombinon tekst, grafikë, multimedia dhe linqe mes datotekave, duke krijuar rrjet të madh të informatave, të cilat mund t'i gjejmë shumë lehtë. Në fakt, ai paraqet mënyrë e qasjes deri te një informatë në internet, duke shfrytëzuar tekst dhe grafikë.)
* * *
rrjet

English-Albanian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?
Synonyms:
, , , / (of the eye), / / (as in the feet of swimming birds)


Look at other dictionaries:

 • Web — Web …   Deutsch Wörterbuch

 • Web 3.0 — is one of the terms used to describe the evolutionary stage of the Web that follows Web 2.0. Given that technical and social possibilities identified in this latter term are yet to be fully realised the nature of defining Web 3.0 is highly… …   Wikipedia

 • Web 2.0 — ist ein Schlagwort, das für eine Reihe interaktiver und kollaborativer Elemente des Internets, speziell des World Wide Webs, verwendet wird. Hierbei konsumiert der Nutzer nicht nur den Inhalt, er stellt als Prosument selbst Inhalt zur Verfügung.… …   Deutsch Wikipedia

 • Web 2 — Web 2.0  Ne doit pas être confondu avec Internet2. Cartographie sensible du web 2.0 Le Web 2.0 désigne les technologies et les usages du …   Wikipédia en Français

 • WEB 2.0 — ist ein Schlagwort, das für eine Reihe interaktiver und kollaborativer Elemente des Internets, speziell des WWW steht und damit in Anlehnung an die Versionsnummern von Softwareprodukten eine Abgrenzung von früheren Nutzungsarten postuliert. Der… …   Deutsch Wikipedia

 • Web 3 — Web 3.0 Le Web 3.0 désigne le futur du Web comme évolution du Web 2.0. Cette expression est un développement sur le terme Web 2.0 désignant l ensemble des transformations majeures dont le Web a fait l objet depuis son lancement. Elle est utilisée …   Wikipédia en Français

 • Web 2.0 — beta. El término Web 2.0 está asociado a aplicaciones web que facilitan el compartir información, la interoperabilidad, el diseño centrado en el usuario y la colaboración en la World Wide Web. Ejemplos de la Web 2.0 son las comunidades web, los… …   Wikipedia Español

 • WEB.DE — GmbH Unternehmensform GmbH Gründung 1995 Unternehmenssitz …   Deutsch Wikipedia

 • Web.de — Rechtsform Web.de ist eine Marke der 1 1 Mail Media GmbH Gründung 1995 Sitz …   Deutsch Wikipedia

 • Web 3.0 — es un término que se utiliza para describir la evolución del uso y la interacción en la red a través de diferentes caminos. Ello incluye, la transformación de la red en una base de datos, un movimiento hacia hacer los contenidos accesibles por… …   Wikipedia Español

 • Web — may refer to:Biology* Spider web, a mesh built by a spider, composed of spider silk and usually used for trapping prey like flies and other insectsComputing* WEB, a computer programming system created by Donald Knuth to implement literate… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”